Uit het Bunderboek van Roermond 1789
Keuven, Leonard wed 995)Hatenboer) 1072-1080-1094-1112 samen 370r
Pluijmen, Hermanus 1017-1019-1032
Margreata 1018
Gelis 1060-1062-1082-1066
Munster abdij 1056-1057-1058-1059
Linssen, Martijn 1081
Timmermans 1068-1069-1085-1098-1100-1103-1106
Janbroers 1063-1096-1101
Thissen, Martinus 1061
Van Herten 1064-1065-1067-1078-1087-1088-1092-1095-1108-1110
Daniels 1070-1073-1077
Jansen, Barbara 1071-1075
Jan 1074-1076-1079
Geenen 1083-1090-1105-1107-1109
Vamooren 1084-1091
Guinje 1086
Van As 1089
Petit 1097
Diels 1101
In de Weerd woonden volgens de telling in 1802
Timmermans op de Donck
Daniels x van der Linden dagloners
Wed Leonard Keuven 55 jaar
Leonard Keuven 17
Petronel Keuven 14
Wed Leonard Keuven 83
M van Herten cs
Guil Gisberts cs
G van Herten cs
Jean Timmermans
Bij het opmaken van het kadaster woonden in de Weerd
A 58 huis Cornelissen
A 57 tuin Pijls
A 56 hooiland Pijls
A 60 huisplaats Arent
A 61 huis Pijls, L
Op de Schuitenberg woonde Maessen eerst op nr 92 en later op 53