1. KINDEREN HEIJNDERS.

Kinderen Heijnders

1a. Natuurlijk moet begonnen worden met een foto van de 5 broers waar het allemaal om te doen is. Zo'n foto blijkt een zeldzaamheid te zijn. Slechts een maal eerder is een foto genomen waar alle 5 broers op staan. Hoe komt dat? Er blijken slechts weinig gelegenheden te zijn waar ze elkaar ontmoeten. Ja bruiloften, maar daar zijn de ogen gericht op n stel. Verjaardagen worden niet gezamenlijk gevierd. Zakelijke feestjes, zoals promoties, jubilea en onderscheidingen worden binnen de beroepskring gehouden. Er is geen echt familie gevoel. Moeder heeft voor van alles gezorgd, eten, drinken, kleden, opleiding, noem maar op, doch een echte familie is het niet geworden.

1b. Andere foto 5 broers met andere kinderen.Daar is de andere foto van de 5 broers met andere kinderen. Vermoedelijk in de Weerd bij Barten genomen. De jongsten met een schort en bij de anderen al een stropdas. Je moet er niet aan denken wat dat met zich meebracht om met 5 knullen op stap te gaan.

2.

LUDOVICUS HUBERTUS HEIJNDERS.2a. De enige foto die wij als kind kenden was de vergroting uit een groepsfoto. Hier komt hij over als een ernstige man. Er moeten echter meer foto's bestaan. Op een foto van leden van het mannenkoor moet hij aanwezig zijn, maar mij is niet duidelijk wie hij daar is, vermoedelijk de meest linkse figuur met strooien hoed.2b. Op een andere groepsfoto, genomen bij het huwelijk van oom Thei en tante Neel in 1919, staat vader er beter op, moeder ook trouwens. Enkele van de gefotografeerden zijn:
Bovenste rij van rechts naar links: Oom Jan, tante Leen, oom Sjeng, tante Margriet, vader en moeder
Middelste rij van rechts naar links: tante Marie, oom Thijs, tante Nel, oom Sjang, tante Fien, tante Neel, oom Tjei
Zittend: tante Trees, oom Jacques, grootmoeder, grootvader.
De tweede van links zittend is een broer van de bruidegom. Kapelaan in Lutterade en later pastoor in Noordbeek.

3. MARIA CATHARINA TULKENS.

Moeder met een stel buurgenoten op de Schuitenberg.

3a. Moeder met een stel buurtgenoten op de Schuitenberg.

Moeder in de jaren vijftig.

3b. Moeder in de jaren vijftig.

4. HUBERTUS LUDOVICUS HEIJNDERS.4b. Een foto genomen bij de viering van de 50 jarige bruiloft van Heijnders/Beek.
Zittend geheel rechts moeder met Jacques op de schoot. Daarnaast vader met Louis op de schoot. Vervolgens tante Margriet met Margriet. Daarnaast grootmoeder met Liesabet van tante Neel Verder grootvader. Dan tante Marie met Pierre, tante Neel met Mia, tante Fien met Jetje en tante Leen. Eerste staan van links naar rechts:
Oom Jan, oom Sjang, oom Thei, oom Jacques 2, oom Jacques 1, tante Trees, tante Nel, oom Thijs.

Oom Jacques1 werkte als opzichter bij de gemeente bedrijven in Roermond. Hij reed de werken af op een fiets met een opstap-pen in het achterwiel. Tante Trees was afkomstig van hoeve de Peelhof in Grathem. Verlinden was een familie die generaties lang grond had aangekocht en zo een flink bezit had verworven. Na het overlijden van de moeder van tante Trees raakten haar vader en broers aan de drank. Een oom had jaren in Frankrijk gewerkt en deze wist de anderen over te halen hun bezit te verkopen en mee te gaan naar Frankrijk. Anderhalf jaar later kwamen zij berooid terug. Tante Trees was toen 5 jaar. Toen zij 12 jaar was moest zij uit gaan werken en kwam bij de grootgrondbezitter Paul van Cruchten in de keuken. Na hun trouwen woonden ze eerst in de Voorstad, waar de eerste kinderen werden geboren. Na enkele jaren bouwden zij een huis in de Weerd; dit lag iets verhoogd maar toch te weinig om bij hoog water droge voeten in huis te hebben. Het onderste deel van de muren was geteerd om het indringen van water te belemmeren. Zij hadden ook een roeiboot om in noodgevallen weg te kunnen komen. De WC was alleen van buiten af toegankelijk. Ze hielden een grote zwarte hond, een Groenendaler.
Tante Trees had familie in een plaats bij Brussel waar de twee oudste kinderen naar toe gingen om zich te bekwamen in bakken en koken.

Tante Marie ging als 12 jarige naar het kasteel in Horn om bij de familie Magnee in de keuken te helpen. Op het kasteel leerde zij oom Jacques2 kennen die in de tuin werkte. Het kwam tot verkering voor Jacques terugkeerde naar Eijsden. Om elkaar te ontmoeten en geld te sparen spraken ze af naar het halverwege gelegen Sittard te gaan. Ze stapten echter beiden in een sneltrein die niet in Sittard stopte, zodat ze elkaar in Susteren passeerden. Jacques behoorde tot de Gebroeders Theunissen die de grootste kwekerij ten zuiden van Roermond hadden. Op haar hoogtepunt werkten er 22 man en leverden zij aan alle instanties tussen Luik en Roermond. Zoals 50000 bermstruiken voor markering van wegen in de Oostelijke Mijnstreek. Ze hadden een uitgebreide collectie palmen in speciale kassen, die uitgeleend werden ter opluistering van grote feesten. Onder andere bij de opening van het Albertkanaal in Belgie, waarover de Belgen zich nogal druk maakten.
Zij schakelden in de dertiger jaren niet over op motorisch vervoer, zodat zij hun marktpositie verloren. Een broer van oom Jacques was rector aan de middelbare school in Echt.
Veel kinderen konden goed leren.

Theo, die niet op de foto staat, omdat hij toen al overleden was, had een vergroeide rug en werkte als kleermaker in een klein voorkamertje in de ouderlijke woning.

Tante Fien was getrouwd met bakker Brouns. Ze stierf in het kraambed van haar 16e kind. De bakkerij floreerde in het begin van de dertiger jaren zo goed dat zij met een auto de waar rondbrachten, tot ver buiten Roermond. De crisis, maar ook het gebrek aan management en controle ( de geldla was voor iedereen toegankelijk) bracht de zaak op een lager pitje.

Tante Nel had eerst verkering met een jongen uit Eijsden ( leren kennen door haar zus Marie). Vlak voor het trouwen raakte het uit omdat haar verloofde moest trouwen met een ander. Tante Nel trouwde met oom Thijs uit Maarn. Samen hadden ze jaren hotel de Kroon in Zutphen op de markt. Rond 1940 kwamen ze als renteniers naar Maasniel.
Over de afhandeling van de nalatenschap is nog het nodige te doen geweest.

Tante Neel trouwde met oom Thei uit Leeuwen. Vr het trouwen werkte hij als huisknecht op het kasteel Horn en droeg bij passende gelegenheden een livrei. Zij trouwden thuis in; Thei werkte toen bij het spoor als rangeerder.
Na de brand in 1926 toen het ouderlijk huis geheel in as ging woonden zij op nr 5 in de Weerd; ook dit huis brandde af in 1931. Dit werd echter weer herbouwd. Zij hadden een boomgaard en moestuin en hielden een paar koeien, varkens en kippen.
In 1936 stond oom Thei voor een dilemma; zijn werk in Roermond bij het spoor verviel. Hij moest kiezen tussen ontslag en als keuterboer verder gaan of verhuizen naar Eindhoven en bij het spoor blijven. Hij koos voor het laatste en verpachtte zijn huis met bijbehoren telkens voor 6 jaar. Na zijn pensionering was het moeilijk zijn huis in hun geliefde de Weerd weer terug te krijgen.

Tante Margriet leerde haar man, oom Sjeng, kennen toen die als bakkersknecht bij Loven in de Marktstraat het vak leerde. Zij gingen wonen in Susteren, waar hij de bakkerij deed en zij een winkel in manufacturen hield.

Oom Jan trouwde met tante Leen van het Maalbroek. Hij werkte bij de LTM als conducteur, later controleur. Zij verhuisden naar Heerlen, op de Molenberg, waar hij zong bij Pancratius.

Typisch is, dat iedere Heijnders, die lid van een koor was, een tenor-stem had.
Piet zou onderzoeken of bij de Heijnders een muziek-talent overmatig aanwezig is. Een aantal gegevens duiden daar wel op, maar een echt bewijs levert het niet op.
Zangers zijn of waren er genoeg, vader en oom Sjeng; in de volgende generatie Louis van oom Jacques, Jacques van tante Neel, lid van de Nachtegalen uit Horn, broers Louis en Piet bij het mannenkoor, in de huidige generatie Jacques van Jacques en Luud en Jan van Harrie. En ik vergeet er natuurlijk een paar. Ooit bezat oom Jacques uit De Weerd een viool, Had hij die als oudste zoon gerfd? Wij weten het niet. Zijn zoon Piet werd naar vioolles gestuurd, doch dat werd een fiasco. Daarna was ondergetekende aan de beurt. Doch dat liep dood, omdat hij de discipline om iedere dag te oefenen niet kon opbrengen. In de oorlog ging de viool verloren.
Toos uit Susteren speelde piano en orgel en gaf leiding aan het kerkkoor. Sjeng uit Eijsden speelde klarinet bij Caecilia in Eijsden, de kinderen van Harrie spelen gitaar, Jacques van Jacques speelt piano op niveau, anderen hebben piano-les gehad. Een aardige oogst, maar toch niet genoeg.Boerderij in Buggenum
Boerderij in Buggenum.

Kerk Buggenum        Kerk de Weerd
Kerk Buggenum                                               Kerk de Weerd

Kessel eijck.
Kessel eijck.

Kerk Grathem        Kerk Horn.
Kerk Grathem                                                         Kerk Horn.

De Munsterkerk voor de grote restauratie van Cuypers

Luifelstraat        Willem 2 Singel 76
Luifelstraat                                                              Willem 2 Singel 76

Vermoedelijk werkte Heijnders voor deze boerderij.


Neer

Neer
Neer